Què diu Jesús sobre la pregària (7)

Què diu Jesús sobre la pregària (7)


Recorda que continuem considerant els ensenyaments de Jesús sobre la pregària, els mateixos ensenyaments que els deixebles van escoltar, conservar i lliurar a les comunitats cristianes, i que han estat viscuts pels creients fins que es van dipositar a l’Evangeli. Conèixer-los i meditar-hi farà que la nostra pregària sigui autènticament cristiana.

Pregar amb confiança

Pregar sempre, sense cansar-se

“Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal pregar sempre sense defallir...” (Lc 18, 1ss)

La pregària demana perseverança, continuïtat. Moltes vegades Jesús ha demanat una pregària sense interrupció. Ara bé, atenció amb aquest concepte. Pregar sempre no vol dir estar contínuament repetint fórmules o invocacions (seria impossible), sinó viure una existència marcada pel record constant de Déu. És a dir: es tracta de reconèixer que Déu està actuant contínuament en la nostra existència i en la nostra història, de lluitar per ser sempre conscients de la presència de Déu en nosaltres. Si existeix aquesta consciència, aleshores l’Esperit Sant, que prega contínuament en nosaltres, pot envair-nos de tal forma que vagi obrint en nosaltres una font d’aigua viva, un torrent que no s’atura. Així arribem a una pregària contínua, que no neix de nosaltres: és un flux subterrani, un record constant de Déu, que de tant en tant emergeix  i esdevé pregària explícita, i que no ens abandona mai.

1. Faig silenci en el meu interior...

2. ...sento que estic en la presència del Pare...

3. ...i faig presents (algunes) persones del meu grup o de la meva comunitat de referència... Puc romandre una estona en silenci,  simplement, com esperant els seus dons. I amb la confiança que Ell anirà concedint-me el que realment necessito. (Recorda que la “verificació” que la teva pregària és escoltada la descobriràs en la teva vida diària, si prens l’hàbit d’observar què passa en la teva persona, en la teva forma d’actuar, en les teves actituds, reaccions, etc.)

4. Puc també dedicar un moment a buscar, amb sinceritat, allò que realment necessito, i resumir-ho en alguna paraula o frase breu que puc anar repetint, per exemple, al ritme de la respiració. Sempre amb la confiança que Déu està omplint el meu ésser d’allò que necessito.