Medito la paraula

El Baptisme de Jesús ens indica com ha de ser el seguiment del seu camí al llarg de l’any. El Baptisme per a Jesús, i per a nosaltres és l’inici d’un camí, d’una missió. Ser batejats significa ser seguidors e imitadors de Crist, que serà contínuament el nostre guia per a tota la vida.

Amb el Baptisme de Jesús s’acaben les festes de Nadal. Cal ara veure si els propòsits, els bons desigs d’aquests dies donen els seu fruit durant tot l’any. D’aquí a poc temps l’Església ens oferirà una altre temps de reflexió, revisió i conversió, la Quaresma.

Ens queda encara molt camí per recórrer, però el primer que hem de fer és creure i sentir-nos part de Déu i aplicar-nos tots els dies de l’any allò que Déu diu a Jesús: Nosaltres també som els seus estimats en qui Déu s’ha complagut.

Quin compromís tinc com a batejat per millor el món que m’envolta?

Faig les meves accions essent conscient que Jesús està al meu costat i caminem junts?

Em crec i visc amb joia la frase de l’evangeli: Ets el meu estimat en tu m’he complagut?