Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

EpI- II Diumenge d' Advent

Imatge relacionadaLa Paraula

Evangeli Lc 3, 1-6

Lluc: Hola, amics i amigues!

Nen 1: Qui ets tu?

Lluc: No ho recordes? Sóc l'evangelista Lluc. Aquest any us acompanyaré molts diumenges.

Nen 1: Que bé, Lluc! I què ens explicaràs avui?

Lluc: Avui us parlaré d'un amic de Jesús que va intentar preparar-li el camí i es deia Joan, de sobrenom "el Baptista". Escolteu: L'any 15 del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era governador de Judea i Herodes tetrarca de Galilea, i el seu germà Felip virrei d'Iturea i Traconítide, i Lisario, virrei de Abilene, sota el pontificat d'Anàs i Caifàs, va venir la paraula de Déu sobre Joan, fill de Zacaries, en el desert.

Nen 2: Saps moltes coses de Joan! Has hagut d’estudiar molt...

Lluc: Sí, he estudiat bastant. Jo era metge i ho vaig deixar tot per explicar als altres com era de bo Jesús de Natzaret.

Nen 1: Joan també ho va deixar tot i se'n va anar a viure al desert. Ell batejava en el riu Jordà els que volien convertir-se per rebre Jesús.

Lluc: Tens raó. Joan intentava que totes les persones fossin una mica millors, perquè sabia que Jesús era el Fill de Déu i venia a salvar-nos.

Nen 2: I les persones de llavors van fer cas a Joan?

Lluc: Uns sí i altres no, i això que Joan cridava molt fort. Escolteu.

Joan: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu-li el camí; que s'elevin les valls i s'abaixaran les muntanyes i els turons; que el que és tort es posi recte i el terreny escabrós s’iguali! I tothom veurà la salvació de Déu!

Nen 1: Per preparar un camí al Senyor com el que diu Joan, es necessiten moltes màquines d'obres públiques!

Lluc: Em sembla que Joan no parla dels camins de terra, ni de carreteres...

Joan: És veritat, jo parlo dels camins del cor, que poden estar plens de coses bones o de coses dolentes.

Nen 2: És clar! De mentides, baralles, paraulotes i molts d'altres forats i sots.

Joan: Aquests són els camins que cal preparar. Així tots veureu la salvació de Déu.

Explicació

Joan Baptista, fill de Zacaries i d'Isabel, passava algun temps en el desert, tot sol, sense sorolls ni res que el pogués distreure. I allà romania a l'escolta de la Paraula de Déu. Quan va escoltar el desig de Déu, es va posar en camí cap als pobles propers al riu Jordà, i deia a la gent, amb paraules del profeta Isaïes: Prepareu el camí al Senyor! Aplaneu els senders. Que les valls s'elevin, les muntanyes s’ aplanin i el tort es redreci. (Es referia no als camins de terra sinó als del cor de cada persona)

Resultat d'imatges de jesus con niños fanoPregària

Senyor,

Ensenya’ns a ser tranquils,

a tenir esperança.

A gaudir del dia a dia, a repartir alegria.

A preparar-nos com Joan,

per a la vinguda de Jesús.

Volem dir-te de cor:

Compta amb mi! Sóc aquí.

Units en una sola veu diem: Pare Nostre...!

Jugem