Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Moguda Juvenil Salesiana
Què és la Moguda Juvenil Salesiana?

La Moguda Juvenil Salesiana (MJS) és la comunió de diversos grups, moviments i associacions juvenils que, mantenint les seves característiques pròpies, coincideixen i s’uneixen a una mateixa proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en l’esperit i l’estil de Don Bosco i Mare Mazzarello.

L’MJS es considera un moviment educatiu i pastoral de referència, és a dir, que els grups que en formen part es senten units els uns als altres en torn a uns valors com són els de l’Espiritualitat Juvenil Salesiana i els que proposen el projecte i estil de vida salesians.


Què és l’Espiritualitat Juvenil Salesiana?

L’Espiritualitat Juvenil Salesiana (EJS) és el que defineix a l’MJS. El que l’identifica com a moviment de referència és la vivència d’aquesta EJS; és l’element central de l’MJS que dóna sentit a la resta: activitats, estructures, grups, projectes...

L’EJS és una proposta de felicitat i entrega juvenil des de l’espiritualitat d’allò que és quotidià. La manera de fer de l’MJS és viure el dia a dia impregnats de Déu. Cal que, com a espiritualitat comuna a tots els grups, es vagi assumint per aquests per mitjà de processos adaptats a les seves realitats. Els animadors/es, monitors/es, responsables, directors/es, catequistes, voluntaris/es,... són els encarregats de transmetre aquesta EJS i viure-la amb coherència i profunditat; tot plegat, dotat dels corresponents processos formatius i d’acompanyament personal.

Les característiques més rellevants de l’EJS són:

-    L’alegria: com a expressió externa de la felicitat que experimentem en sentir-nos bé amb Déu, els altres i nosaltres mateixos.
-    L’amistat: com a entrega de la pròpia persona i acollida incondicional de l’altre.
-    La vida de cada dia: com el lloc més adequat que Déu ens ofereix per a trobar-nos amb ell i d’aquesta manera créixer i realitzar-nos com a persones.
-    Jesús ressuscitat: company de camí i model de referència amb el que estem cridats a establir una relació profunda.
-    Església-Comunitat: de tots els que viuen segons l’estil de Jesús i la fan realitat essent membres actius i responsables.
-    Maria Auxiliadora: la dona plena de vida, primera creient, que col·labora amb Crist i ens anima i auxilia com a mare i mestra.
-    El compromís: com a responsabilitat d’assumir la pròpia tasca de col·laborar en la construcció d’una societat més humana i més justa, a la llum dels valors de l’Evangeli, amb especial predilecció per els joves més necessitats.

Qui som?

Som u
na coordinadora a nivell inspectorial (provincial), és a dir, per a Catalunya, Andorra, Balears i part de l’Aragó. En formem part, actualment, 6 persones. Aquest és un òrgan de coordinació a nivell més gran.

A nivell de grups que es referencien a l’MJS som:

- Federació d’Esplais i Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya.
- COR’s: grups de te
atre i d’expressió.
- L’ONG VO
LS: Voluntariat Solidari.
- Grups de Fe.
- PES: Plataformes d’Educació Social.
- Esports.
- Escoles salesianes.
- Salesians Don Bosco.
- Salesianes Filles de Maria Auxiliadora.
- Salesians Cooperadors.

Com ho vivim?

- Vivim l’MJS com a moguda de referència a les inspectories.
- Potenciem l’MJS a nivell local i inspectorial i la formació d’animadors amb l’Espiritualitat Juvenil Salesiana (EJS).
- Col·laborem amb l’animació i la organització de les trobades dels diferents àmbits de les inspectories (grups de fe, Federació de Centres Juvenils, ONG VOLS, COR’s,...)
- Ens fem presents a l’Equip Ample de Pastoral Juvenil, mantenint d’aquesta manera la coordinació amb les comissions inspectorials de la Delegació de
Pastoral Juvenil.
- Biennalment organitzem el CampoBosco Inspectorial i, anualment, ens impliquem amb la Pasqua Jove.
- Representem a les inspectories al Consell Permanent de l’MJS d’Espanya.

Com ens organitzem?

 


Contacte:

Julio Pedraza (Coordinador)
mjs@salesians.cat
www.salesians.cat
www.movimientojuvenilsalesiano.es

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article